КАЗУСИ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22


Казус по бизнес комуникации – Културните различия в процеса на общуване. Културни особености и традиции. Муждукултурно общуване – вариант І  - 13 стр.
Казус по бизнес комуникации – Културните различия в процеса на общуване. Културни особености и традиции. Муждукултурно общуване – вариант І - 13 стр.

Казус по бизнес комуникации – Културните различия в процеса на общуване. Културни особености и традиции. Муждукултурно общуване – вариант ІІ  - 11 стр.
Казус по бизнес комуникации – Културните различия в процеса на общуване. Културни особености и традиции. Муждукултурно общуване – вариант ІІ - 11 стр.

Казус по бизнес комуникации – Културните различия в процеса на общуване. Културни особености и традиции. Муждукултурно общуване – вариант ІІІ  - 10 стр.
Казус по бизнес комуникации – Културните различия в процеса на общуване. Културни особености и традиции. Муждукултурно общуване – вариант ІІІ - 10 стр.

Казус по бизнес комуникации – Фирмена култура и бизнес комуникации. Основни рекламни константи, Фирмено поведение и бизнес етикет – 9 стр.
Казус по бизнес комуникации – Фирмена култура и бизнес комуникации. Основни рекламни константи, Фирмено поведение и бизнес етикет – 9 стр.

Казус по бизнес комуникации – Бизнес комуникации. Вътрешнофирмени и външнофирмени комуникации. Препоръки за делово общуване – 10 стр.
Казус по бизнес комуникации – Бизнес комуникации. Вътрешнофирмени и външнофирмени комуникации. Препоръки за делово общуване – 10 стр.

Казус по икономика на малкото предприятие – Измерване на риска при инвестициите на предприятието – 11 стр.
Казус по икономика на малкото предприятие – Измерване на риска при инвестициите на предприятието – 11 стр.

Казус: Справедливо ли е икономическото неравенство? – 3 стр.
Казус: Справедливо ли е икономическото неравенство? – 3 стр.

Казус по организационна психология – вариант І – 4 стр.
Казус по организационна психология – вариант І – 4 стр.

Казус по организационна психология – вариант ІІ – 3 стр.
Казус по организационна психология – вариант ІІ – 3 стр.

Казус по бизнес стратегия на малката фирма – 10 стр.
Казус по бизнес стратегия на малката фирма – 10 стр.

Казус по управление на човешките ресурси – Управление на човешките ресурси в условията на икономическа криза – вариант І – 10 стр.
Казус по управление на човешките ресурси – Управление на човешките ресурси в условията на икономическа криза – вариант І – 10 стр.

Казус по управление на човешките ресурси – Управление на човешките ресурси в условията на икономическа криза – вариант ІІ – 9 стр.
Казус по управление на човешките ресурси – Управление на човешките ресурси в условията на икономическа криза – вариант ІІ – 9 стр.

Казус по организация на малкото предприятие - Индустриален анализ (браншови / секторен профил) – 12 стр.
Казус по организация на малкото предприятие - Индустриален анализ (браншови / секторен профил) – 12 стр.

Казус по поведение на потребителя – 8 стр.
Казус по поведение на потребителя – 8 стр.

Казус по поведение на потребителя - ”Плюс България Търговия” КД – 8 стр.
Казус по поведение на потребителя - ”Плюс България Търговия” КД – 8 стр.

Казус по поведение на потребителя – Магазини „Зора” – 7 стр.
Казус по поведение на потребителя – Магазини „Зора” – 7 стр.

Казус по поведение на потребителя – Хипермаркети Кауфланд – 10 стр.
Казус по поведение на потребителя – Хипермаркети Кауфланд – 10 стр.

Казус по стратегически мениджмънт – Стратегически промени - “Винарна Поломие 1959”АД – 6 стр.
Казус по стратегически мениджмънт – Стратегически промени - “Винарна Поломие 1959”АД – 6 стр.

Казус по стратегически мениджмънт – Стратегически промени – Фирма „Paхton constructions” – 6 стр.
Казус по стратегически мениджмънт – Стратегически промени – Фирма „Paхton constructions” – 6 стр.

Казус  по техника и управление на външнотърговската дейност - Анализ на условията за осъществяване на външнотърговски сделки в България след присъединяването й към ЕС /за конкретен продукт и страна/  - вариант І- 5 стр.
Казус по техника и управление на външнотърговската дейност - Анализ на условията за осъществяване на външнотърговски сделки в България след присъединяването й към ЕС /за конкретен продукт и страна/ - вариант І- 5 стр.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22                                                                  

Разплащане чрез:

epaypaypalfortumoглобулМТЕЛВИВАКОМ

Най-често търсено в REFERATI-BG.NET:

курсова работа

реферат

казуси за НБУ

есе

дипломна работа

теми по икономика

теми по психология

писане на дипломни работи

реферати по икономика

писане на есета

дипломни работи по икономика

реферати по маркетинг

архив от теми по икономика

поръчка на теми

казус по бизнес етика

реферати по педагогика

теми по спорт

есета по журналистика

курсови работи по право

дипломни работи по икономика

теми по журналистика

курсови работи по информатика

есета по психология

педагогика

икономика

журнаистика

теми по публична администрация

дипломни работи по спорт

теми по етика и право

поръчка на теми по икономика

казуси по управление

курсови проекти по икономика

реферати по евроинтеграция

анализи и рецензии

маркетинг

мениджмънт микроикономика

макроикономика

финанси

стратегически мениджмънт

социоогия

психология

поведение на потребителя

регионална икономика

психология на бизнеса

план-конспект на урок

човешки ресурси

презентации

бизнес комуникация

информационни системи

здрвеопазване

лидерство

мотивация

ръководство

SWOT анализ

психология на личността

© Copyright 2012 REFERATI-BG.NET

Web Analytics AddBg.com : Уеб Директория