Тема:

Личност; същност индивид и личност. Индивидуални особености на човека и личностни черти - характеристики на самоактуализиращите се личности – тема – 3 стр.
АНОНС


Индивидът е най-малката частица в системата на вида, която съхранява информация за вида във времето. Основните отношения на човека в системата на вида са отношенията между родители и деца, между предци и потомци, между поколенията. Личността също е най-малката единица, но вече в друга система – обществото. Човекът като личност встъпва в актуални отношения с различни социални единици и другите хора, със своите съвременници. Понятията индивид и личност характеризират предимно интегративните отношения на човека в съответстващите системи, а понятията субект и индивидуалност характеризират диференциращите отношения на субекта със заобикалящата го среда...........Каталожен номер: 16077
Цена: 2.40 лв. SMS Изтегли чрез СМС: от тук

<< пред.             следв. >>                                                                  

Разплащане чрез:

epaypaypalfortumoглобулМТЕЛВИВАКОМ

Най-често търсено в REFERATI-BG.NET:

курсова работа

реферат

казуси за НБУ

есе

дипломна работа

теми по икономика

теми по психология

писане на диполмни работи

реферати по икономика

писане на есета

дипомни работи по икономика

реферати по маркетинг

архив от теми по икономика

поръчка на теми

казус по бизнес етика

реферати по педагогика

теми по спорт

есета по журналистика

курсови работи по право

дипломни работи по икономика

теми по журнаистика

курсови работи по информатика

есета по психология

педагогика

икономика

журнаистика

теми по пубична администрация

дипломни работи по спорт

теми по етика и право

поръчка на теми по икономика

казуси по управение

курсови проекти по икономика

реферати по евроинтеграция

анализи и рецензии

маркетинг

мениджмънт микроикономика

макроикономика

финанси

стратегически мениджмънт

социоогия

психология

поведение на потребителя

регионална икономика

психология на бизнеса

план-конспект на урок

човешки ресурси

презентации

бизнес комуникация

информационни системи

здрвеопазване

лидерство

мотивация

ръководство

SWOT анализ

психология на личността

© Copyright 2012 REFERATI-BG.NET

Web Analytics