Тема:

Място на застраховането в управлението на риска – дипломна работа – 56 стр.
АНОНС


 

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ

2

ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА РИСКА

 

1.1. Същност и определения на риска

3

1.2. Видове риск в стопанската практика

9

1.3. Основи на управлението на риска

 

1.3.1. Същност на управлението на риска

12

1.3.2. Етапи при управлението на риска

13

1.3.3. Мероприятия при управлението на риска

16

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА

 

2.1. Определение за застраховане

19

2.2. Функции и  задачи на застраховането

29

2.3. Значение на застраховането

31

2.4. Управление на риска в застрахователното предприятие

34

ГЛАВА 3. НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА В ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО

 

3.1. Необходимост от защитни операции

39

3.2. Застрахователна съвкупност, големина на застрахователната съвкупност

41

3.3. Включени в отговорност рискове (универсалност на застрахователната услуга)

 

         43

3.4. Пълнота на застрахователната услуга

47

3.5. Реално изплащане на загубите

48

3.6. Застраховането като стопанско защитно мероприятие

50

3.7. Условия за застраховаемост

51

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

54

БИБЛИОГРАФИЯ

56Каталожен номер: 20744
Цена: 2.40 лв. SMS Изтегли чрез СМС: от тук

<< пред.             следв. >>                                                                  

Разплащане чрез:

epaypaypalfortumoглобулМТЕЛВИВАКОМ

Най-често търсено в REFERATI-BG.NET:

курсова работа

реферат

казуси за НБУ

есе

дипломна работа

теми по икономика

теми по психология

писане на диполмни работи

реферати по икономика

писане на есета

дипомни работи по икономика

реферати по маркетинг

архив от теми по икономика

поръчка на теми

казус по бизнес етика

реферати по педагогика

теми по спорт

есета по журналистика

курсови работи по право

дипломни работи по икономика

теми по журнаистика

курсови работи по информатика

есета по психология

педагогика

икономика

журнаистика

теми по пубична администрация

дипломни работи по спорт

теми по етика и право

поръчка на теми по икономика

казуси по управение

курсови проекти по икономика

реферати по евроинтеграция

анализи и рецензии

маркетинг

мениджмънт микроикономика

макроикономика

финанси

стратегически мениджмънт

социоогия

психология

поведение на потребителя

регионална икономика

психология на бизнеса

план-конспект на урок

човешки ресурси

презентации

бизнес комуникация

информационни системи

здрвеопазване

лидерство

мотивация

ръководство

SWOT анализ

психология на личността

© Copyright 2012 REFERATI-BG.NET

Web Analytics