Държа на спазването на всички правила и стандарти при изработването на темите и на използваната литература и източници, като :

 • Размер на шрифта Times New Roman 14
 • Междуредие 1,5
 • Около 30 реда с по 60 знака на
  страница  
 • Подравнен текст от двете страни
 • Разстоянието от границите на листа до границите на текста от
  всички страни е 25 мм
 • Цитати под долната линия
 • Подредба на източниците по азбучен ред
 • Използване на приложения
 • Използване на съкращения, във връзка с
  темата
 • Абзаците на нов ред
 • Използване на графики и таблици

          Всяка тема може да бъде изработена в даденият от Вас срок. Като за Дипломни работи и по специални казуси не по рано от 3 работни дни. Поръчки се приемат по всяко време, като ще се свържа с Вас лично за уточняване на подробностите около разработката в най кратък срок.

Изготвянето на дипломни работи включва :

 • Изготвяне на план на дипломната работа, в случай че няма такъв.
 • Допълнителна информация и разяснения по проекта.
 • Изготвяне на отговори по поставените в рецензията въпроси и аргументация.
 • При наличието на разработени части от дипломната работа, цената може да бъде предоговорена.

Нормалният срок за изпълнение е не по-кратък от 20-25 работни дни от датата на окончателното договаряне с клиента. Но при извънредни случаи, ми се е случвало и да изготвям и дипломна работа или магистърска теза и за 5 дни.

За начало на договорните отношения се счита момента на капариране от страна на клиента, в размер на 50% от стойността на разработката.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *