Определям цената индивидуално за всяка поръчка, взависимост от вида и характера на темата!!! Също така зависи и от сложността на изпълнение и тематиката, за която се пише. Срока е също важен, като за срок по-малък от 24 часа – цената е двойна. 

 Цените са достатъчно достъпно за всички !!!

Цените са достатъчно ниски и достъпни, което по никакъв начин не значи, че разработките ми не са на най- високо ниво и с най – добро качество !!!

 


Важно е да умееш да взимаш решения, разполагайки с много ограничена и твърде съмнителна информация. – Питър Линч