Referati-bg.net  предлага на своите клиенти качествена, надеждна и уникална изработка на реферати, курсови, дипломни работи, презентации, есета, казуси и курсови проекти по индивидуални поръчки в най-различни области: Икономика, PR и бизнес комуникации, Хуманитарни науки, Публична администрация, Компютърни науки и технологии, История, Счетоводство, Финанси, Туризъм и Право, с доказано и надеждно изпълнение на посочените разработки.


   Освен, че всички теми се разработват индивидуално и се отнасям лично към тях като към свои разработки, аз се стремя и към използването не само на българска литература и интернет източници, а наблягам и на чуждите автори и литература.

    Държа на спазването на всички правила и стандарти при изработването на темите и на използваната литература и източници, като :

 •   Размер на шрифта Times New Roman 14
 • Междуредие 1,5
 • Около 30 реда с по 60 знака на страница  
 • Подравнен текст от двете страни
 • Разстоянието от границите на листа до границите на текста от всички страни е 25 мм
 • Цитати под долната линия
 • Подредба на източниците по азбучен ред
 • Използване на приложения
 • Използване на съкращения, във връзка с темата
 • Абзаците на нов ред
 • Използване на графики и таблици
  Мой приоритет са вашите разработки да бъдат на най – високо ниво и на най – достъпни цени !!!
 
 Целта ми е да Ви предложа  най – добрите и качествени услуги за всеки индивидуално, на най – ниски цени !!!
 Вашият успех е най – важен !!!
           Всяка тема може да бъде изработена в даденият от Вас срок. Като за Дипломни работи и по специални казуси не по рано от 20-25 дни. Поръчки се приемат по всяко време, като ще се свържа с Вас лично за уточняване на подробностите около разработката в най кратък срок.

 Изготвянето на дипломни работи включва :

 

 • Изготвяне на план на дипломната работа, в случай че няма такъв.
 • Допълнителна информация и разяснения по проекта.
 • Изготвяне на отговори по поставените в рецензията въпроси и аргументация.
 • При наличието на разработени части от дипломната работа, цената може да бъде предоговорена.